Tijdens de RSW / Smoke Jamboree wordt door een grote groep Scouts gekampeerd. Dit vraagt extra aandacht voor algemene afspraken en de veiligheid.

• Bij aankomst op de vrijdagavond dient iedere groep zich te melden bij het inschrijfpunt, welke op deze avond duidelijk staat aangegeven. Ook RSW-ploegen dienen zich te melden / in te schrijven.

• Deelnemers van zowel de RSW als de Smoke Jamboree worden in Scoutfit verwacht!

• Heb respect voor anderen en hun eigendommen.

• Het graven van gaten t.b.v. afvalputjes dan wel palen is verboden.

• Zorg goed voor de natuur. Hak niet in levend hout en wees bij het pionieren voorzichtig met de bomen.

• Om 24.00 uur moet het stil zijn op het terrein. De volgende morgen is het weer vroeg dag. Tussen 00.00 uur en 7.30 uur verwachten wij volledige rust.

• Gebruik de waterkranen alleen om water te halen. Het is niet toegestaan om bij de waterkranen te wassen, tanden te poetsen, af te wassen of iets dergelijks.

• Bij gebruik van de toiletten verwachten wij respect voor de faciliteiten. Iedere groep en RSW-ploeg dient zelf zorg te dragen voor toiletpapier.

• Zet je keuken- en slaaptent zó op dat er voldoende ruimte overblijft om snel bij de keuken weg te komen ingeval van nood.

• Een kampvuur maken is niet toegestaan. Vuren zijn alleen toegestaan in stookbakken. Op last van de Brandweer dient bij iedere stookplaats een 5kg brandblusser aanwezig te zijn! Maak geen te grote vuurplaatsen; denk aan de veiligheid van jezelf en anderen! Denk ook aan de grondlaag en gebruik bv stoeptegels om de ondergrond niet te beschadigen. Let extra op bij het gebruik van vuur. Zorg dat er altijd een toepasbaar blusmiddel (een emmer water/ zand en/of brandblusser) in de buurt is.

• Gastoestellen;
Om onveilige situaties te vermijden zijn strenge regels gesteld. Indien een ondeugdelijke gasslang of reduceerventiel wordt aangetroffen dient deze voor ingebruikname van het gastoestel te worden vervangen. Gasslangen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar (er mogen geen buitenlandse slangen worden gebruikt) en reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien onverhoopt ondeugdelijke materialen door de organisatie vervangen dienen te worden zullen de kosten worden doorberekend aan de desbetreffende scoutinggroep! Op het RSW terrein zal door de subkampstaf controle plaatsvinden. Tevens kan er controle plaatsvinden door de Regionale Brandweer!

• Afval; Het terrein welke we gebruiken moet natuurlijk mooi en schoon blijven. Zorg er dan ook voor dat het rond je eigen tenten altijd schoon en opgeruimd is. Neem een eigen afvalemmer mee om alles gemakkelijk weg te kunnen gooien. Als je iets gaat weggooien, doe dat dan op een nette manier. Alle afval moet aan het einde van de RSW / Smoke Jamboree meegenomen worden; dus iedere groep draagt zorg voor afvoer van haar eigen afval.

• Er zijn geen auto’s toegestaan op het kampterrein. Er zijn enkele auto’s die wel op het terrein mogen komen om organisatorische redenen, dit zijn auto’s van bv de logistieke ploeg en de EHBO. Deze zijn herkenbaar aan een vignet achter de voorruit. Op de aankomst- en vertrekdag dienen bestuurders van voertuigen die materialen komen halen op de kampterreinen de aanwijzingen van de organisatiemedewerkers op te volgen. Parkeren op eigen verantwoording en voor eigen risico!

• Fietsen dienen te worden gestald op de daarvoor aangegeven plek.

• Auto’s en aanhangers dienen te worden gestald op de daarvoor aangegeven plekken. Parkeren is op eigen verantwoording en voor eigen risico!

• Drugs, roken en het in bezit hebben of drinken van alcohol is niet toegestaan.

• De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. Deelname is dan ook geheel op eigen risico!

• Verzekeringen
Alle medewerkers van de RSW en de Smoke Jamboree zijn lid van Scouting Nederland. Aan dit lidmaatschap is automatisch een collectieve ongevallen-en WA-verzekering verbonden. Deze verzekering heeft een secundair karakter. Dat betekent dat bij schade of ongeval in eerste instantie je eigen verzekering dient te worden aangesproken. Pas wanneer je eigen verzekering de kosten als gevolg van de schade of ongeval niet vergoed, treedt de collectieve verzekering in werking. De collectieve ongevallenverzekering vergoedt geen inkomensderving ten gevolge van een ongeval. De collectieve WA-verzekering sluit aansprakelijkheidskwesties tussen leden van Scouting Nederland uit. Scouting Nederland noch de RSW / Smoke Jamboree is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van medewerkers tijdens de RSW / Smoke Jamboree. Persoonlijke kampeermaterialen, kleding, bagage en niet geregistreerde goederen dienen door de medewerkers/deelnemers zelf verzekerd te worden. Je kunt eventueel een scouting reis-en/of bagageverzekering afsluiten via het Infocentrum van Scouting Nederland telefoon: 033-4960260