In 1924 organiseerde de NPV (Nederlandsche Padvinders Vereeniging) wedstrijden om te bepalen wie er naar de wereldkampioenschappen mocht. Deze werden gehouden
tijdens de Wereld Jamboree in Denemarken. Deze selectiewedstrijden werden gewonnen door Verkenners uit Bloemendaal, Utrecht en Wageningen. De voorselectie voor de wereldkampioenschappen was zo goed bevallen, dat men daarom vanaf 1925 de zogenaamde Patrouillewedstrijden ging organiseren.

Deze wedstrijden werden gehouden met Pinksteren op Ada’s Hoeve in Ommen. In de beginjaren waren de klasse-eisen het uitgangspunt van de wedstrijden. Tegen het eind van de jaren dertig veranderde dat naar een centraal thema waarop alle activiteiten werden gebaseerd. Tegenwoordig zijn de thema’s zulke grote spektakels, dat je bijna zou vergeten dat het om wedstrijden gaat.

In 1979 veranderde de naam van Landelijke Patrouille Wedstrijden in Landelijke Scoutingwedstrijden. En in 1990 verhuisde de LSW naar het centraler in het land gelegen Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn. Door de in 1995 gehouden Wereld Jamboree in Dronten, werd in dat jaar geen LSW gehouden. De LSW is hét jaarlijkse evenement waar 650 scouts, winnaars van de Regionale Scoutingwedstrijden, strijden om de titel “Beste Scouts van Nederland”. Als in 2024 de 87e Landelijke  Scoutingwedstrijden in Baarn kunnen worden gehouden zal er meer informatie volgen zodra bekend.

Let op de eisen die de LSW stelt aan een ploeg:
• Een ploeg telt minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers.
• Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger dan 11 jaar.
• Maximaal de helft van een ploeg mag 15 jaar zijn.
• In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn.
Ploegen die hiervan afwijken worden uitgesloten van deelname. De LSW maakt geen uitzonderingen.